• تمام فرم را با حروف لاتین پر کنید.
  • کلیه اطلاعات اپل آیدی را پس از تحویل اپل آیدی از سایت https://appleid.apple.com/ تغییر دهید.
  • پس از تحویل اپل آیدی مسئولیت هرگونه مشکل از اَپلا پایتخت  صلب می شود.

شماره تماس برای هماهنگی کد تایید ایمیل
تاریخ تولد به میلادی
نام ماشین را به لاتین وارد کنید
نام شهر اشنایی پدر و مادرتان را به لاتین وارد کنید