8 گیگ

8 گیگ

8 گیگ

8 گیگ

فیلتر

برند

نوع

درگاه

سازگار با آیپد

سازگار با مک