لطفا پیش از ثبت سفارش با پشتیبانی هماهنگ کنید.

اسمارت کیس آیپد پرو 11 اینچ 2021 | 2022 | آیپد ایر 2020 | 2022 جی سی پال مجهز به جای قلم

folio-case-ipad-pro-11-2021-2022-air4-air5-jcpal

برند:

اسمارت کیس آیپد پرو 11 اینچ 2021 | 2022 | آیپد ایر 2020 | 2022 جی سی پال مجهز به جای قلم

folio-case-ipad-pro-11-2021-2022-air4-air5-jcpal

برند:

جای قلم

مجهز به جای قلم

شارژ قلم

در مدت زمان قرار گرفتن قلم در کیس قلم شارژ میشود.

اسمارت

روشن و خاموش شدن خودکار صفحه نمایش با باز و بستن کاور

محافظت

با به کارگیری سیلیکون انعطاف پذیر و مقاوم ٬ در برابر ضربه مقاوم است.

محافظت 360 درجه

خم شدن 60 درجه

امکان تنظیم ۶۰ درجه برای تماشای فیلم و خواندن کتاب

خم شدن 15 درجه

امکان تنظیم 15 درجه برای بازی و وب گردی

جای قلم

مجهز به جای قلم

شارژ قلم

در مدت زمان قرار گرفتن قلم در کیس قلم شارژ میشود.

اسمارت

روشن و خاموش شدن خودکار صفحه نمایش با باز و بستن کاور

محافظت

با به کارگیری سیلیکون انعطاف پذیر و مقاوم ٬ در برابر ضربه مقاوم است.

محافظت 360 درجه

خم شدن 60 درجه

امکان تنظیم ۶۰ درجه برای تماشای فیلم و خواندن کتاب

خم شدن 15 درجه

امکان تنظیم 15 درجه برای بازی و وب گردی

جای قلم

مجهز به جای قلم

شارژ قلم

در مدت زمان قرار گرفتن قلم در کیس قلم شارژ میشود.

اسمارت

روشن و خاموش شدن خودکار صفحه نمایش با باز و بستن کاور

محافظت

با به کارگیری سیلیکون انعطاف پذیر و مقاوم ٬ در برابر ضربه مقاوم است.

محافظت 360 درجه

خم شدن 60 درجه

امکان تنظیم ۶۰ درجه برای تماشای فیلم و خواندن کتاب

خم شدن 15 درجه

امکان تنظیم 15 درجه برای بازی و وب گردی

جای قلم

مجهز به جای قلم

شارژ قلم

در مدت زمان قرار گرفتن قلم در کیس قلم شارژ میشود.

اسمارت

روشن و خاموش شدن خودکار صفحه نمایش با باز و بستن کاور

محافظت

با به کارگیری سیلیکون انعطاف پذیر و مقاوم ٬ در برابر ضربه مقاوم است.

محافظت 360 درجه

خم شدن 60 درجه

امکان تنظیم ۶۰ درجه برای تماشای فیلم و خواندن کتاب

خم شدن 15 درجه

امکان تنظیم 15 درجه برای بازی و وب گردی

1.290.000 تومان

دیگر محصولات

دیگر محصولات

عنوان